Poznańskie Obserwatorium Gospodarcze i Rynku Pracy

Poznańskie Młodzieżowe Centrum Doradztwa Zawodowego jest miejską jednostką działającą w obszarze polityki społecznej i realizuje zadania z zakresu poradnictwa zawodowego i rozwoju kariery zawodowej młodzieży. Placówka wspiera uczniów poznańskich publicznych gimnazjów i liceów. Pomoc ta przybiera głównie formę zajęć edukacyjnych w szkołach dla młodzieży, rodziców i nauczycieli oraz porad indywidualnych dla uczniów. Ponadto do zadań centrum należy monitorowanie i prognozowanie potrzeb rynku pracy w aglomeracji poznańskiej z uwzględnieniem zachodzących zmian w światowej gospodarce, w celu dostarczania młodym ludziom i pracodawcom rzetelnych informacji. W tym celu w listopadzie 2013 r. w ośrodku powołano Obserwatorium Gospodarcze i Rynku Pracy Poznania.

Poznańskie Obserwatorium Gospodarcze i Rynku Pracy to instytucja, która zajmuje się badaniami i analizami rynku pracy oraz gospodarki w województwie wielkopolskim. Zajmuje się również organizowaniem szkoleń i warsztatów dla pracowników oraz przedsiębiorców.

Cele i zadania Poznańskiego Obserwatorium Gospodarczego i Rynku Pracy

Cele

  1. Analiza sytuacji rynkowej województwa wielkopolskiego
  2. Identyfikacja trendów i prognozowanie zmian na rynku pracy
  3. Prowadzenie badań i publikowanie raportów dotyczących rynku pracy i gospodarki
  4. Wspieranie przedsiębiorców w regionie poprzez organizowanie szkoleń i warsztatów
  5. Dbałość o rozwój kapitału ludzkiego w regionie

Zadania

  1. Gromadzenie i analiza danych dotyczących rynku pracy i gospodarki w województwie wielkopolskim
  2. Monitorowanie rynku pracy i identyfikacja potrzeb pracodawców oraz pracowników
  3. Tworzenie raportów i analiz dotyczących sytuacji na rynku pracy i gospodarki
  4. Organizacja szkoleń i warsztatów dla pracowników oraz przedsiębiorców
  5. Współpraca z władzami lokalnymi i regionalnymi w celu poprawy sytuacji na rynku pracy i gospodarce w regionie
Scroll to Top