Wyszukiwarka zawodów

Wraz z wprowadzeniem zmian w systemie szkolnictwa zawodowego, warto poznać najważniejsze informacje dotyczące branżowej szkoły I stopnia. Od 1 września 2017 r. dotychczasowa trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w trzyletnią branżową szkołę I stopnia. Należy jednak zauważyć, że na rok szkolny 2017/2018 nie będzie prowadzona rekrutacja do klas pierwszych trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że od roku szkolnego 2017/2018 zostanie uruchomiona internetowa wyszukiwarka zawodów, która umożliwi młodym ludziom w łatwy sposób znalezienie informacji na temat zawodów i kierunków kształcenia. Wyszukiwarka zawodów będzie dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz w szkołach.

Wyszukiwarka zawodów będzie narzędziem, które umożliwi dokładne poznanie wymagań zawodowych, możliwości rozwoju kariery oraz perspektyw rynkowych danego zawodu. Będzie to szczególnie ważne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych, którzy szukają pracy lub chcą podjąć studia.

Dzięki wprowadzonym zmianom w systemie szkolnictwa zawodowego, uczniowie będą mieli większe możliwości wyboru ścieżki kształcenia i dostosowania jej do swoich zainteresowań oraz potrzeb rynku pracy. Warto więc skorzystać z dostępnych narzędzi i w pełni wykorzystać potencjał, który daje nowoczesny system szkolnictwa zawodowego.

Scroll to Top